Oprichting & domiciliëring
van vennootschappen

Bij Coventis kiest u voor deskundig advies
en een zorgeloze oprichting van uw onderneming.

Welke vennootschapsvorm is het meest geschikt

voor uw onderneming?

BVBA, E-BVBA, CVBA, GCV, VOF, NV, LTD, ...
Verschillende rechtsvormen zijn mogelijk en de keuze is niet eenvoudig, maar wel heel belangrijk voor de verdere toekomst van uw onderneming.

Coventis biedt ondersteuning op maat en helpt u de geschikte vennootschapsvorm te kiezen voor uw zaak rekening houdend met uw activiteiten, doelstelling, risico's en aansprakelijkheid, bescherming van uw privévermogen, oprichtingskosten, continuïteit van uw bedrijf, bestuursmaatregelen, etc.

Een vennootschap oprichten is geen sinecure. U dient met vele zaken rekening te houden: statuten, maatschappelijk kapitaal, vennoten, aandelen, inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), nacebel codes, BTW-nummer aanvragen, aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, boekhouder kiezen, notaris, neerlegging bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, etc.

image
Kies een vennootschapvorm die het best past bij uw ondernemingsconcept.

Coventis biedt geen 'standaardoplossingen', maar kijkt naar de behoeften van uw onderneming.  Vergelijk de voordelen en nadelen van verschillende vennootschapsvormen (BVBA, GCV, VOF, …). 
Oprichting mogelijk binnen 1 week.

Onze dienstverlening

Coventis begeleidt ondernemers bij het opstarten van hun vennootschap en het vervullen van alle administratieve verplichtingen zodat u zorgeloos kan starten en zich kan concentreren op het uitbouwen van uw eigen zaak.

background

De meest voorkomende vennootschapsvormen
voor kleine en middelgrote ondernemingen :

 • BVBA

  BVBA oprichten

  Een BVBA is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en in het bijzonder geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen.  Een klassieke BVBA heeft minstens twee oprichters, maar de BVBA is de enige vennootschap die door één persoon kan worden opgericht.  De BVBA heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en is dus als rechtspersoon te onderscheiden van de vennoten. Zij heeft eveneens een eigen vermogen.  Daar de BVBA een besloten vennootschap is kunnen de aandelen niet zo maar vrij worden overgedragen aan buitenstaanders, behalve onder de omstandigheden die wettelijk bepaald zijn.  De vennoten zijn beperkt aansprakelijk, dwz dat ze zich verbinden enkel tot hun inbreng.  In geval van faillissement kan het privé-vermogen van de vennoten niet worden aangesproken.  Op dit principe bestaan echter enkele uitzonderingen (de zogenaamde oprichtersaansprakelijkheid en de bestuurdersaansprakelijkheid). 

  Het minimumkapitaal bedraagt 18.550 euro, waarvan elk aandeel voor minstens één vijfde moet volstort worden, met een globaal minimum van 6.200 euro. Voor een eenpersoons-BVBA ligt het minimum op 12.400 euro.

  Voordelen
  - Oprichting mogelijk door 1 vennoot;
  - Alle vennoten zijn enkel aansprakelijk ten belope van hun inbreng en niet met hun privé-vermogen;
  - Beperkte overdracht van aandelen waarborgt het familiaal karakter;
  - Voordelig regime van de vennootschapsbelasting

  Nadelen
  - Minimum kapitaal vereist;
  - Oprichting bij notariële akte, waardoor hogere oprichtingskosten;
  - Igv inbreng in natura is een verslag van een bedrijfsrevisor vereist.

 • GCV (= Comm.V)

  GCV oprichten

  De gewone commanditaire vennootschap (afgekort GCV of Comm.V) is een personenvennootschap die wordt opgericht met één of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd en één of meer geldschieters, stille vennoten genoemd. Een GCV kan opgericht worden via een onderhandse akte (= zonder tussenkomst van een notaris) en er zijn weinig wettelijke beperkingen bij het opstellen van de statuten. De aandelen zijn niet overdraagbaar zonder akkoord van de andere vennoten, tenzij anders bepaald in de statuten.

  Er hoeft geen financieel plan te worden opgemaakt bij de oprichting. Een inbreng in natura (bijv. van goederen) is eenvoudig aangezien er geen verslag door een bedrijfsrevisor moet worden opgesteld. Een GCV mag een vereenvoudigde boekhouding voeren en het voordelig regime van de vennootschapsbelasting is van toepassing. Een GCV hoeft ook geen jaarrekening te publiceren, wat een belangrijk voordeel is voor wie in alle discretie wenst te handelen.

  De wet legt geen minimumkapitaal op om een GCV op te richten, maar daar staat tegenover dat de beherende (werkende) vennoten met hun persoonlijk vermogen onbeperkt persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap. De stille vennoot is alleen aansprakelijk ten belope van zijn inbreng, tenzij hij of zij zich heeft gedragen als een werkende vennoot en de vennootschap heeft (mee)bestuurd.

  Een GCV is in het bijzonder geschikt voor ondernemingen met weinig risicovolle activiteiten (bijv. consultancy, verhuur van eigen diensten, verkoop op commissie, etc.), voor een bijberoep of voor activiteiten die weinig startkapitaal vereisen, of als samenwerkingsvorm tussen werkende vennoten en geldschieters.

  Voordelen:
  - Lage oprichtingskosten (geen notaris of revisor);
  - Geen financieel plan vereist;
  - Weinig beperkingen bij het opstellen van de statuten;
  - Beperkte overdracht van aandelen waarborgt het familiaal karakter;
  - Geen minimumkapitaal vereist;
  - Lage werkingskosten (vereenvoudigde boekhouding volstaat);
  - Geen publicatie van de jaarrekening;
  - Voordelig regime van vennootschapsbelasting
  - Aansprakelijkheid van de stille vennoten is beperkt tot hun inbreng;
  - Stille vennoten kunnen anoniem blijven

  Nadelen:
  - Beherende vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de GCV;
  - Faillissement van de GCV brengt het faillissement van de werkende vennoten met zich mee;
  - Er zijn minstens twee vennoten nodig;
  - Indien de GCV eenhoofdig wordt na haar oprichting, wordt ze van rechtswege (automatisch) ontbonden;

 • VOF

  VOF oprichten

  De vennootschap onder firma (afgekort VOF) is een personenvennootschap die wordt opgericht met twee of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, 'beherende' of 'werkende' vennoten genoemd.  Een belangrijk verschilpunt met een gewone commanditaire Vennootschap (GCV of Comm.V) is het ontbreken van 'stille vennoten' of geldschieters.  Voor het overige, heeft een VOF dezelfde kenmerken als een GCV. Een VOF is dus aangewezen wanneer alle vennoten effectief deelnemen aan de activiteit van de vennootschap.

  Een VOF kan opgericht worden via een onderhandse akte (= zonder tussenkomst van een notaris) en er zijn weinig wettelijke beperkingen bij het opstellen van de statuten. De aandelen zijn niet overdraagbaar zonder akkoord van de andere vennoten, tenzij anders bepaald in de statuten.

  Er hoeft geen financieel plan te worden opgemaakt bij de oprichting. Een inbreng in natura (bijv. van goederen) is eenvoudig aangezien er geen verslag door een bedrijfsrevisor moet worden opgesteld. Een VOF mag een vereenvoudigde boekhouding voeren en het voordelig regime van de vennootschapsbelasting is van toepassing. Een VOF hoeft ook geen jaarrekening te publiceren, wat een belangrijk voordeel is voor wie in alle discretie wenst te handelen.

  De wet legt geen minimumkapitaal op om een VOF op te richten, maar daar staat tegenover dat de beherende (werkende) vennoten met hun persoonlijk vermogen onbeperkt persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap. 

  Een VOF is in het bijzonder geschikt voor ondernemingen met weinig risicovolle activiteiten (bijv. consultancy, verhuur van eigen diensten, verkoop op commissie, etc.), voor een bijberoep of voor activiteiten die weinig startkapitaal vereisen, of als samenwerkingsvorm tussen meerdere natuurlijke personen of vennootschappen.

  Voordelen:
  - Lage oprichtingskosten (geen notaris of revisor);
  - Geen financieel plan vereist;
  - Weinig beperkingen bij het opstellen van de statuten;
  - Beperkte overdracht van aandelen waarborgt het familiaal karakter;
  - Geen minimumkapitaal vereist;
  - Lage werkingskosten (vereenvoudigde boekhouding volstaat);
  - Geen publicatie van de jaarrekening;
  - Voordelig regime van vennootschapsbelasting

  Nadelen:
  - Vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de VOF;
  - Faillissement van de VOF brengt het faillissement van de werkende vennoten met zich mee;
  - Er zijn minstens twee vennoten nodig;
  - Indien de VOF eenhoofdig wordt na haar oprichting, wordt ze van rechtswege (automatisch) ontbonden;

background

OVERZICHTSTABEL

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van een aantal belangrijke kenmerken van de meest voorkomende vennootschapsvormen.

 • Image

Buitenlandse vennootschappen die willen ondernemen in België
hebben nog andere opties

Ipv een Belgische dochtervennootschap op te richten, kan u ook een Belgisch bijkantoor openen of een vestigingseenheid zonder bijhuis registreren, of zelfs een Belgisch BTW-nummer aanvragen zonder vestiging onder bepaalde voorwaarden.
Wij helpen u de beste keuze te maken !

ONTDEK UW MOGELIJKHEDEN
background

Maatschappelijke zetel

Coventis biedt ook een oplossing voor het plaatsen van de maatschappelijke zetel van uw vennootschap.  Indien u geen permanent kantoor nodig heeft (omdat u bijvoorbeeld van thuis werkt of veel op de baan bent of gewoon uw privacy wenst te beschermen) dan kan u kiezen voor een 'virtual office' of virtueel kantoor.  Indien u tevens een vestigingsadres en administratieve zetel wenst voor uw vennootschap, is een 'deelkantoor' de voordeligste oplossing.


www.maatschappelijkezetel.be

Email: wim.vdb@coventis.be
Tel: +32 52 46 26 99
Gsm / whatsapp: +32 497 534 465

Aarzel niet om ons te contacteren tijdens de kantooruren om een afspraak te maken voor
een gratis adviesgesprek. 

We zijn bereikbaar van 9u - 17u op werkdagen.